Project

Regieteam Modellen: Task 1 Value Creation

Het Regieteam Modellen (RTM) heeft als opdracht om in de looptijd van het project de modelleninfrastructuur van Wageningen Research structureel op een kwalitatief hoger niveau te brengen. De werkzaamheden zijn in zes taken onderverdeeld. Taak 1 richt zich op de zogenaamde 'value creation' die samenhangt met de ontwikkeling, beschikbaarstelling en toepassing van modellen.

In een 'dunijs-analyse' is gebleken dat de kennisinfrastructuur van Wageningen Research op sommige expertisevelden kwetsbaar is ('door het ijs dreigt te zakken') Een van de maatregelen om dit tegen te gaan is het structureel op een kwalitatief hoger niveau brengen van de modelleninfrastructuur van Wageningen Research. Daartoe is het Regieteam Modellen (RTM) in 2018 in het leven geroepen. 

De werkzaamheden van het RTM zijn in zes taken onderverdeeld. Taak 1 richt zich op de zogenaamde 'value creation' die samenhangt met de ontwikkeling, beschikbaarstelling en toepassing van modellen. De beoogde resultaten zijn: een toegenomen bewustzijn van de waarde van het modellenpark van WR in alle lagen van de organisatie, met als beoogd effect een beter rendement (value for money) in de brede zin van het woord: (1) financieel (2) maatschappelijk (3) wetenschappelijk en (4) als bedrijfskapitaal.

Publicaties