Project

Regional strategy Achterhoek

Met de regiostrategie vanuit WUR willen we bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van gebieden – waarbij we samenwerken met de stakeholders in het gebied aan het lange termijn perspectief. Het gaat dus primair niet om een project – meer over het samenwerken op de lange termijn. Doelen en ambities in en van een gebied worden verbonden met visies, concepten en kennis vanuit het kennisbasis onderzoek.

Hoe kunnen we kennis die is ontwikkeld in het KB programma Circulair & Klimaatneutraal toepassen in de regio Achterhoek? Vanuit de WUR is vanaf medio 2021 een begin gemaakt met de ontwikkeling van de Regiostrategie waarin Wageningen in samenwerking met diverse organisaties in een regio wil gaan werken aan kennisontwikkeling en implementatie. Er is vanuit de Achterhoek veel energie op de thema’s landbouw, circulariteit, klimaat en economie – en dat komt tot uiting in diverse pilots, projecten en een breed ontwikkelde en gedragen visie (oa Visie Kringlooplandbouw Achterhoek) vanuit het gebied op de toekomst. Tegelijkertijd worstelt men met het integreren van de verschillende inhoudelijk sporen en zoekt men naar mogelijkheden om impact te genereren.

In dit project gaan we in gesprek en samenwerking met diverse organisaties in het gebied om twee inhoudelijke sporen in de landbouw te verkennen en uit te werken. In het eerste spoor gaan we werken aan kringlooplandbouw vanuit de bodem als basis en met aandacht voor klimaat, water en verdienmodellen waarbij de opschaling van bedrijfsniveau naar landschapsniveau belangrijk is. In een tweede spoor gaan we specifiek kijken naar de emissies vanuit de melkveehouderij en de (nieuwe of nog niet goed genoeg verkende) maatregelen of aanpassingen bij een aantal melkveebedrijven met als doel de emissies verder terug te dringen. In beide sporen speelt kennis en expertise vanuit het KB programma Circulair & Klimaatneutraal vertegenwoordigt door WUR onderzoekers in samenwerking met het  lokale netwerk van organisaties een belangrijke rol.

Publicaties