Project

Research agenda increasing Food Systems' resilience

Dit project geeft opvolging aan de studie die in 2020 is gedaan met als resultaat de formulering van een food system resilience onderzoek agenda voor de WUR (publicatie begin 2021). Dit onderwerp staat hoog op diverse nationale en internationale beleidsagenda's en heeft de aandacht van meerdere stakeholders, waaronder in de private sector. Dit vervolg onderzoek heeft tot doel om tot een gedeeld begrip te komen van food system resilience tussen diverse stakeholders en daarmee besluitvorming te beïnvloeden zodat belangrijke inzichten toegepast worden en vragen (zie onderzoek agenda voor WUR) kunnen worden beantwoord. Dit draagt bij aan beleidscoherentie, discussie en communicatie tussen diverse stakeholders en de identificatie van mogelijke interventies om weerbaarheid van voedselsystemen te vergroten. In een tweede fase van dit onderzoek identificeren wij indicatoren (metrics) die gemonitord kunnen worden om voortgang met het versterken van weerbaarheid van voedselsystemen te meten. Resultaten worden gepubliceerd en gedeeld met diverse stakeholders via diverse media en, waar relevant, op internationale beleidsfora.

COVID-19 heeft nieuwe onderzoeksinteresse aangewakkerd met betrekking tot de veerkracht van lokale, regionale en mondiale voedselsystemen. Het doel van dit project, als onderdeel van KB Voedsel- en Waterzekerheid, is het creëren van een algemeen begrepen mid-to-long termijn perspectief op onderzoeksvragen voor WUR over veerkracht van voedselsysteem. De ambitie is om ons begrip van wat de veerkracht van voedselsystemen bepaalt uit te breiden, om de impact van verschillende schokken en stressoren te begrijpen, en om effectieve veerkrachtstrategieën en hefboompunten voor veerkrachtopbouw te identificeren. Deze onderzoeksagenda moet inzicht geven in WUR-onderzoek op internationaal gebied, waaronder Europa, Afrika en een mondiaal perspectief. Het doel is om een white paper te maken met actuele en opkomende onderzoeksvragen, dilemma's en gevolgen van het verbeteren van de weerbaarheid tegen schokken in voedselsystemen.

Rationale

Wereldwijd is er uitgebreid empirisch onderzoek gedaan naar schokken en stressoren die van invloed zijn op delen van het voedselsysteem, zoals waardeketens, productiesystemen, watervoorziening, vee enz. Veerkracht van het voedselsysteem kan alleen worden begrepen in zijn context en in relatie tot specifieke schokken en stressoren. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om het vermogen van een systeem om te reageren op verschillende schokken en stressoren op te tellen. Het is nuttiger om te analyseren en te visualiseren hoe verschillende vormen van veerkracht interageren in termen van feedback lussen en trade-offs. Als gevolg daarvan is het begrijpen van de veerkracht van het voedselsysteem meer een methodologische uitdaging dan het ontwikkelen van een bepaalde theorie over de aard en het zijn, d.w.z. de ontologische vraag.

Het vinden van manieren om de veerkracht van het voedselsysteem beter te begrijpen, is een antwoord op zorgen in de samenleving over latente of acute kwetsbaarheid en ruimte voor het versterken van respons- en/of transformatiecapaciteit. Dit houdt in dat onze zoektocht naar adequate methodologie om de veerkracht van voedselsystemen te bestuderen, waardoor de waargenomen kennishiaten kunnen worden opvullen, antwoorden moeten geven op vragen hoe hogere niveaus van veerkracht kunnen worden bevorderd en, ten slotte, hoe verdiensten en afwegingen in evenwicht kunnen worden gebracht.

In dit project bouwen wij voort op de white paper met een onderzoeksagenda voor voedselsysteem veerkracht. We verkennen aanvullende informatiebronnen, waaronder belangrijke informanten in de particuliere agribusiness &  financiële sector. We zullen  handzame definities ontwikkelen, bewijs toevoegen  uit case studies van (gemeten) effecten door COVID-19, evenals succesvolle  preventie- en  mitigatiemaatregelen. Interacties met beleidsmakers, private sector en kennisinstellingen wordt gezocht om conceptversies van de paper te bespreken, bijvoorbeeld door middel van consultatie en brown bag presentaties/webinars.  De verwachte outputs zijn (1) een position paper voor beleidsmakers met een duidelijk concept voor voedselsysteem veerkracht (definitie, visualisatie, verschillende standpunten, waaronder financiële sector, casestudies) en (2) een kader voor het verbeteren en meten van de veerkracht van voedselsystemen, inclusief metrische gegevens. Dit omvat aanbevelingen voor interventie voor preventie, paraatheid en mitigatie.

Publicaties