Project

Risicobeperkende maatregelen vogels en zoogdieren

Dit project richt zich op het opstellen van een overzicht met mogelijke risicobeperkende maatregelen voor de agrarische ondernemer en het Ctgb om de eventuele risicos van gewasbeschermingsmiddelen voor vogels en zoogdieren te voorkomen of te verminderen.

Dit project richt zich op het opstellen van een overzicht met mogelijke risicobeperkende maatregelen voor de agrarische ondernemer en het Ctgb om de eventuele risicos van gewasbeschermingsmiddelen voor vogels en zoogdieren te voorkomen of te verminderen.

Publicaties