Project

Roadmap Antimicrobiële resistentie (AMR)

AMR wordt erkend als een belangrijke bedreiging voor de mondiale volksgezondheid en voedselveiligheid. Overmatig gebruik en oneigenlijk gebruik van AM's in veel delen van de wereld dragen bij aan de opkomst en verspreiding van AMR. Hoewel de gezondheid van mens en dier AM's vereist, wordt geschat dat tweederde van de toekomstige AMU-groei wereldwijd in dierlijke productie zal zijn. Verbetering van het beheer van AMU bij landbouwhuisdieren is daarom een cruciaal onderdeel van het omgaan met AMR en het optimaliseren van de productie in de veehouderij.

Desalniettemin vormt de verscheidenheid aan contexten van AMU in de veehouderij een grote uitdaging voor het beheer van AMR. Er is geen one-size-fits-all-oplossing om AMU te verbeteren en strategieën moeten contextueel worden ontwikkeld (strategieën die in de Deense varkensindustrie worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld moeilijk aan te passen en toe te passen in de Franse pluimveehouderij met vrije uitloop). Succesvolle oplossingen moeten worden gecombineerd en afgestemd op de productiesystemen en de sociale en economische context waarin zij opereren.  

Doel

Het algemene doel van ROADMAP is het bevorderen van overgangen naar een verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen (AM's) bij de productie van dieren in verschillende contexten om antimicrobiële resistentie (AMR) te beheren. Verminderd antimicrobieel gebruik (AMU) zal worden bereikt door het verbeteren van antimicrobiële beslissystemen langs de voedsel- en geneesmiddelenleveringsketens. ROADMAP zal zich richten op ondersteuning van diergezondheid en dierenwelzijn door middel van preventie- en gezondheidsbevorderende acties.

Algemene doelstellingen

ROADMAP zal drie algemene doelstellingen bereiken, in overeenstemming met het EU AMR-actieplan:

i) Heroverweging van AM-beslissingssystemen en diergezondheidsbeleid;

ii) Opties ontwikkelen om AMU in dierlijke productie te verminderen;

iii) Betrek alle actoren in de voedsel- en geneesmiddelenleveringsketens bij het bevorderen van een voorzichtiger gebruik van AM's.

Publicaties