Project

Ruimtelijke verkenning Nederland Later

Het PBL wil urgente ruimtelijke keuzen in het omgevingsbeleid agenderen en beleidsopties aandragen: wat nodig is op langere termijn verbinden met wat speelt op kortere termijn. De WUR brengt, mede vanuit de Natuurverkenning, kennis in over natuur en relateert die aan wat speelt in het landelijk gebied.

Er zijn grote vraagstukken op het brede terrein leefomgeving, denk aan klimaatverandering en biodiversiteit, aan voldoende woningen, bereikbare werkplekken, aantrekkelijke wijken. De Nationale Omgevingsvisie biedt richting, maar veel keuzes moeten nog in sectorale en regionale uitwerkingen worden gemaakt. Het PBL wil in een ruimtelijke verkenning de urgente ruimtelijke keuzen in het omgevingsbeleid agenderen en beleidsopties aandragen. Het wil daarbij wat nodig is op langere termijn verbinden met wat speelt op kortere termijn.

Het hier geformuleerde project heeft tot doel om vanuit het uitvoerde werk aan de Natuurverkenning een bijdrage te leveren aan deze ruimtelijke verkenning en waar nodig additionele bijdragen te leveren op het vlak van natuur in relatie tot de ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Publicaties