Project

Scenario's leghaantjes

Het doden van eendagshaantjes staat onder discussie. In plaats daarvan zouden ze afgemest moeten worden. Een andere optie is het seksen van broedeieren en alleen de hennetjes verder uitbroeden. Alle opties hebben consequenties. Het project beoogt deze in kaart te brengen middels interviews met een breed scala aan betrokken partijen

Het doden van eendagshaantjes staat onder discussie. Duitsland en Frankrijk hebben een verbod ingesteld op het doden van eendagshaantjes en Oostenrijk staat het alleen onder bepaalde voorwaarden toe. In het Nederlandse parlement zijn twee moties ingediend om ook in Nederland het doden van haantjes aan banden te leggen. Om hier een gedegen besluit over te kunnen nemen is een Stuurgroep ingesteld, die de verschillende scenario's moet bekijken en een advies aan de minister moet uitbrengen. Dit project beoogt de informatie te verzamelen als basis voor dit advies. Het niet meer doden van leghaantjes roept om alternatieven. Leghaantjes kunnen bijvoorbeeld afgemest worden, maar hieraan kleven enkele nadelen. Een andere optie is het seksen van broedeieren en alleen de hennetjes verder uitbroeden. Een derde optie zijn dubbeldoelkippen.

Alle opties hebben consequenties en alle opties hebben ook hun effecten op andere marktsegmenten, zoals bijvoorbeeld de voederdierensector. Het project beoogt alle scenario's in kaart te brengen middels interviews met een breed scala aan betrokken partijen.

Publicaties