Project

Scenarios voor gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied en het effect op transmissierisicos van dierziekten

Mogelijk neemt een nieuw kabinet besluiten rond de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied door een specifieke, gebiedsgerichte aanpak. Dit zou kunnen leiden tot verplaatsing van veehouderij of vermindering van de dichtheid van veehouderijbedrijven. Om daarin ook verspreidingsrisicos van dierziekten mee te kunnen laten wegen worden scenarios doorgerekend.

Er zijn de laatste tijd diverse rapporten verschenen over de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied. Zo is er bijvoorbeeld het Advies van de Studiegroep Ruimtelijke inrichting landelijk gebied. Mogelijk neemt een nieuw kabinet besluiten die van invloed kunnen zijn op de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied, bijvoorbeeld door middel van een specifieke, gebiedsgerichte aanpak. Als zon gebiedsgerichte aanpak ook van invloed is op de veehouderij zou dat bijvoorbeeld kunnen leiden tot verplaatsing van veehouderij of vermindering van de dichtheid van de bedrijven in bepaalde gebieden. Om in die toekomstige ontwikkelingen ook verspreidingsrisicos van dierziekten mee te kunnen laten wegen vraagt LNV om doorrekening van een aantal scenarios.

 

Publicaties