Project

Scientific counsil VN Food Science

De UN SG heeft voor 2021 een Food Systems Summit aangekondigd. De organisatie van deze summit is belegd bij een speciale ambassadeur, Dr. Agnes Kalibata. Naast de Romeinse instellingen (FAO, IFAD, WFP) moet de organisatie ondersteund worden door een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven (Champions) en een Scientific Council. Voor deze Scientific Council is prof. Joachim von Braun benaderd als voorzitter, die op zijn beurt weer Prof. Louise O. Fresco heeft benaderd als vice-voorzitter.

Voor de ondersteuning van haar werkzaamheden als vice-voorzitter van de Scientific Council heeft prof. Fresco de steun van de ministerie van Buitenlandse Zaken (minister Kaag) en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (minister Schouten) en wordt ondersteund door een interdepartementale werkgroep en staf van Wageningen University & Research.

Publicaties