Project

Secretariaat

De uitvoering van Wettelijke Onderzoekstaken naast algemene ook WOT-specifieke secretariële ondersteuning.

Het project ‘Secretariaat’ faciliteert de uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu bij Stichting Wageningen Research. Daartoe behoort ook de ondersteuning van de manager en in voorkomende gevallen de medewerkers van het WOT-team.

Publicaties