Project

Sectorale gebiedsgerichte sturing leefomgevingsbeleid

De laatste jaren is er sectoraal gebiedsgerichte beleid opgezet waarbij de landbouw als grootste gebruiker van de leefomgeving een belangrijke rol speelt. De vraag is wat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende vormen van gebiedsgericht beleid zijn om de verduurzaming van de verschillende ontwikkelpaden van de landbouw te versnellen.

De aandacht voor gebiedsgericht beleid om leefomgevingsdoelen te realiseren is de laatste jaren sterk toegenomen, met een focus op de landbouw als grootste grondeigenaar en gebruiker. Daarbij valt op dat veel van dit recente gebiedsgerichte beleid een sterk sectorale focus heeft. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de effectiviteit van het beleid dat zich richt op de verduurzaming van het landelijk gebied, rekening houdend met de verschillen in ontwikkelpaden die de landbouw doormaakt (intensivering, verdringing en extensivering/verbreding).

Publicaties