Project

Seizoenen in kraamkamerfunctie Waddenzee

De visfauna van onze kustgebieden en Waddenzee is de afgelopen decennia drastisch veranderd. Deze ontwikkeling heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen in de media en er zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer. In onze Demersal Fish Survey (DFS) verzamelen we eenmaal per jaar informatie over de visdichtheid. Er zijn sterke aanwijzingen dat het gebruik van de Waddenzee door vissen is veranderd als gevolg van klimaatverandering, maar ook visserij kan een rol spelen. Om beter te begrijpen waarom de kraamkamerfunctie is veranderd, moeten we meer weten over het seizoenspatroon van het gebruik van het gebied door vissen van verschillende leeftijdsgroepen. Gebruiken vissen nog steeds de Waddenzee, maar hebben ze hun timing gewijzigd?

Het gebruik van gebieden als de Waddenzee en de kustzone, traditioneel gebieden waar veel vissoorten opgroeiden, is sterk afgenomen. Mogelijke redenen daarvoor hangen waarschijnlijk samen met klimaatverandering, maar ook visserij kan een rol spelen. Om beter te begrijpen waarom de kinderkamerfunctie veranderd is, is het belangrijk om te weten hoe het seizoen patroon veranderd is. Daarom willen we in dit project, als aanvulling op de DFS survey een jaarronde kosteneffectieve (want gebruikmakend van een controlevaartuig van LNV) maandelijkse survey uitvoeren in een kombergingsgebied.

Publicaties