Project

Shaping Ecosystem bAsed fisheries management (SEAwise): Ecosysteemgericht visserijbeheer

Visserij is een belangrijke bron van gezonde voeding en werkgelegenheid in heel Europa, zeker voor specifieke gemeenschappen aan en bij de kust. Vanuit de voedseltransitie is er de verwachting dat er meer voedsel uit zee moet komen. Echter hoe dat gerealiseerd kan worden binnen de grenzen van de draagkracht van het mariene ecosysteem is een grote uitdaging. Ecosysteem-gericht visserij beheer wordt gezien als de oplossing voor een duurzame exploitatie van het mariene ecosysteem.

Het EU H2020 project SEAwise is er op gericht visserij te verduurzamen door het ontwikkelen van ecosysteem-gericht visserijbeheer. Dit is nu meer een noodzaak dan ooit met een vaak nog te hoge visserijdruk op de commerciƫle bestanden, grote veranderingen in het ecosysteem (bv door klimaatverandering) en een toename in de competitie voor ruimte (bv door offshore wind). Hiertoe zal het project beginnen om met belanghebbenden de prioriteiten vast te stellen die een duurzame visserij in de Europese wateren mogelijk in de weg staan als ook de relevant kennislacunes. Dit is de basis voor het ontwikkelen van de benodigde kennisbasis (met een nadruk op het model instrumentarium) die tenslotte moet resulteren in een beter en vooral duurzamer visserijbeheer. Het project is expliciet interdisciplinair waarbij voor het te ontwikkelen afwegingskader zowel de ecologische, sociale als economische dimensies van duurzaamheid worden meegenomen

Publicaties