Project

SINCERE

Het SINCERE project van JPI Climate heeft als doel de Europese en internationale verbanden en contacten te versterken om het klimaatonderzoek in de verschillende disciplines en sectoren uit te breiden. SINCERE betrekt wereldwijd daarbij het bedrijfsleven, financiële instellingen en onderzoeksinstituten, en andere belangrijke internationale beleids- en maatschappelijke organisaties.

Twee speerpunten, zogenaamde Flagship Actions, zijn gericht op het ontwerpen van onderzoeks- en innovatiesamenwerking in Afrika en Latijns-Amerika. Het doel is om de kennis uit te breiden ter ondersteuning van de toepassing van het klimaatadaptatie- en mitigatiebeleid; in klimaatdiensten, en onderzoek in veerkracht realiseren bij rampen gerelateerd aan klimaatverandering.

SINCERE zet zich ook in op een grotere betrokkenheid van lidstaten in Centraal/Oost- en Zuid-Europa in het klimaatonderzoek en in de JPI Climate activiteiten.  

De Wageningse bijdrage in dit project bestaat uit het leiden van twee werkpakketten. Eén dat zich richt op de internationale implementatie, en de impact ervan, van het JPI Climate onderzoek en netwerk uit te breiden. Het tweede op de verspreiding van de kennis en activiteiten, door inzet van communicatiemiddelen en het organiseren van bijeenkomsten.

SINCERE is een H2020 project consortium dat binnen het Joint Programming Initiative (JPI) Climate programma (1 van de 10 Europees gefinancierde initatieven) is opgezet om het internationaal onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering uit te breiden en de innovaties en samenwerking daarin te versterken.

Meer dan 22 Europese en internationale partners zijn betrokken en ondersteunen daarmee de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs, inclusief in de bredere context.

Publicaties