Project

Sino Dutch Dairy Development Center

FrieslandCampina, Wageningen Univesity & Research en China Agricultural University hebben het Sino Dutch Dairy Development Center (SDDDC) opgericht om de melkproductie, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid in de gehele Chinese zuivelsector te verbeteren.

Doelstelling

Het doel is om met Nederlandse technologie, kennis en onderzoek innovaties en kennis ontwikkelen die bijdragen aan het oplossen van white spots/bottlenecks voor een duurzame ontwikkeling van Chinese zuivelketens. Deze innovaties leiden tot een herontwerp van de keten(s), dit resulteert in een maatschappelijk verantwoorde zuivelproductie onder Chinese omstandigheden. Het opbouwen van netwerken met Chinese en Nederlandse kennisinstellingen en partners is hierbij cruciaal.

Figuur 1 – White spots for improvement in the Chinese dairy chain
Figuur 1 – White spots for improvement in the Chinese dairy chain

Het gaat hier om bottlenecks als kwaliteitsborging melk- en diervoederproductie, diergezondheid & welzijn, rundveeverbetering, bedrijfsontwikkeling & management, verticale integratie en kwaliteitscontrole door de gehele zuivelketen. Vanuit de Nederlandse zuivelketenaanpak liggen marktkansen voor duurzame ketenvorming in de Chinese zuivelsector. Dit vraagt om een interdisciplinaire aanpak.

Partners

De verschillende partners FrieslandCampina, WUR, CRV, Qlip, Rabobank en de Chinese partijen als China Agricultural University (CAU), Eastern Bell, Wellhope and HuaHuaniu participeren in dit onderzoeksprogramma en zorgen voor de aanwezigheid van de benodigde expertise en faciliteiten voor het uitvoeren van het programma.

Het netwerk en overige activiteiten van het SDDDC (b.v. het geven van cursussen en organiseren van conferenties) drageen bij aan een verdere verspreiding en implementatie van de resultaten.

Brochure

Publicaties