Project

Snelle on-site screening op authenticiteit van oliën, vetten en afgeleide producten voor food en feed

Voedselfraudezaken volgen elkaar in hoog tempo op en komen vaak uit een onverwachte hoek. Zeker in de sector van food en feed oliën, vetten en afgeleide producten bestaan er legio laagwaardige toevoegingen voor het aanlengen van producten, waardoor het risico op fraudezaken hoog is. Daarmee komt de voedselveiligheid in het geding, omdat er ook (onbedoeld) vervuiling met schadelijke componenten kan optreden.

De huidige analysemethoden om fraude in oliën, vetten en afgeleide producten op te sporen betreft dure laboratoriumapparatuur die specifiek naar één bepaalde low-value additief kijken. Nieuwe fraudecases blijven daardoor vaak te lang onopgemerkt. Er is dan ook behoefte aan universele low-cost, snelle screeningsmethoden die onafhankelijk van de bijgemengde component de authenticiteit van een olie, vet of afgeleid product kunnen vaststellen.

Doel en aanpak

Dit project heeft als doel de ontwikkeling van screeningsmethoden waarmee oliën, vetten en afgeleide producten met behulp van draagbare scanners (infrarood en Raman spectroscopie) on-site kunnen worden gescreend op authenticiteit en waarmee frauduleuze toevoegingen en onbedoelde verontreinigingen snel kunnen worden ontdekt. Hiervoor moeten spectroscopische databases worden aangelegd die universeel zijn om authentieke oliën en vetten te herkennen. De olie, vetten en afgeleide producten sector vertegenwoordigd door MVO en Vernof leveren hiervoor kennis en authentiek monstermateriaal. Wageningen Food Safety Research heeft de expertise om dergelijke screeningsmethoden op te ontwikkelen.

Innovatie en vernieuwing

De innovatie in dit project betreft het op locaties zoals havens en pakhuizen binnen enkele seconden een olie of vetmonster te screenen op authenticiteit, onafhankelijk van welk toegevoegd low-cost additive er is gebuikt. De spectroscopische databases bevatten data van producten van verschillende fabrikanten, wat de applicaties breed inzetbaar maakt.

Impact

Deze vernieuwing heeft als impact dat het de beheersing van fraude met oliën en vetten verhoogt voor de betrokken bedrijven. Dit heeft dan ook direct gevolgen voor de veiligheid en integriteit van het voedsel verderop in de keten van producent tot consument. Verder draagt het snel en vroeg opsporen van mogelijke fraude-issues bij aan het voorkomen van economische schade voor de betrokken bedrijven en de gehele keten. Het vroegtijdig opsporen van fraude-issues draagt daarbij ook bij aan de toename van het maatschappelijk vertrouwen in de voedsel- en diervoederveiligheid.

Publicaties