Project

Soil Mission Support

De EU Mission Board Soil Health and Food heeft in haar rapport Caring for Soil is Caring for Life aanbevelingen gedaan over innovaties in landbouw en bodem. In aansluiting hierop ontwikkelt dit project Soil Mission Support (SMS) in een co-creatieproces samen met actoren en netwerken in NL en EU en op basis van haar EU inventarisatie van kennisbehoefte een Roadmap voor Onderzoek & Innovatie op het gebied van bodem en landgebruik en bodemmanagement ter ondersteuning van de implementatie van vervolgstappen van de EU Mission Board.  Deze SMS Roadmap presenteert een overkoepelende reeks prioriteiten die gemeenschappelijk zijn voor de geïdentificeerde uitdagingen voor bodem en land zoals beschreven in haar rapportage. Daarnaast bevat de Roadmap ook prioriteiten die specifiek zijn voor een of meer van de uitdagingen en met name op het gebied van Lighthouses and Living Labs. Via SMS kan het Nederlands bedrijfsleven hier bij aansluiten. Het project SMS zal de komende 2 jaren in overleg met de EU REA en met de Mission Board haar prioriteiten en specifieke acties kiezen met het oog op voortvarende implementatie van de aanbevelingen en op oog voor wensen van de actoren. 

SMS - Ondersteuning van bodemmissies: naar een Europese routekaart voor onderzoek en innovatie op het gebied van bodem en landbeheer Bodemgezondheid is van vitaal belang voor de levering van voedsel, energie en biomaterialen, evenals voor klimaatactie, ecosysteemdiensten en biodiversiteit. De druk op land en bodem neemt toe door de concurrerende vraag naar land en biobased producten. Een duurzaam bodembeheer dat aan de toenemende vraag voldoet en bodemdegradatie vermijdt, vereist gecoördineerde O&I. Dit project zal gebruikmaken van een multi-actorbenadering om een effectief kader te creëren voor actie op het bredere gebied van bodemgezondheid en landbeheer door de inspanningen te coördineren en middelen te bundelen, door een coherente portefeuille van O&I-activiteiten te ontwikkelen en door 'vlaggenschepen' te identificeren om oplossingen aan te tonen .

De CSA brengt de belangrijkste spelers op het gebied van bodemgezondheid en -beheer samen in een transdisciplinaire aanpak. Geplande activiteiten omvatten de analyse van de behoeften aan O&I op het gebied van bodem- en landbeheer, zoals uitgedrukt door raadpleging van belanghebbenden/burgers en lopende onderzoeksprojecten, de identificatie van lacunes, prioritaire gebieden en soorten interventiemaatregelen, evenals het voorstellen van methodologieën om bewaken en beoordelen van een portfolio van bodemgerelateerde O&I-activiteiten. De actievelden strekken zich uit van land- en bosbouw tot ruimtelijke ordening, bodemsanering, klimaatactie en rampenbestrijding.

 

Uitkomsten en resultaten zullen zijn:

  • Een op belanghebbenden gebaseerde, in co-creatie gemaakte roadmap ter ondersteuning van de missie op het gebied van bodemgezondheid en voedsel.
  • Verbeterde coördinatie met bestaande activiteiten in Europa en wereldwijd, waardoor de zichtbaarheid en doeltreffendheid van O&I-financiering wordt vergroot.
  • Identificatie van en leren van potentiële "vlaggenschepen" voor het testen en demonstreren van oplossingen om tegelijkertijd te voldoen aan concurrerende eisen van bodemgebruik.

Met haar activiteiten zal de CSA de EC en het missiebestuur ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen van de missie Bodemgezondheid en Voedsel.

Publicaties