Project

Soil Property mapping

De Basisregistratie Ondergrond bevat een aantal basismodellen zoals de Bodemkaart van Nederland. Veel gebruikers hebben behoefte aan afgeleide kaarten die direct inzicht geven in de met de verschillende bodemtypen samenhangende bodemeigenschappen. In samenwerking met Wageningen Universiteit worden methodes ontwikkeld voor 3D-modellen van belangrijkste bodemeigenschappen.

Het belangrijkste doel van dit project is het ontwikkelen van een strategie voor het in kaart brengen van nauwkeurige en robuuste 3D-bodemeigenschappen voor Nederland, flexibel in termen van doelvariabelen en ruimtelijke schaal en gemakkelijk te updaten.

De subdoelen zijn:

  1. ontwikkelen en valideren van methoden voor 3D-geostatistische voorspelling van bodemeigenschappen (bodemtextuur, organische koolstof, pH, CEC en bulkdichtheid) tot een diepte van 2 meter, bij een resolutie van 25 meter
  2. ontwikkelen van besliscriteria voor het opsporen van verouderde bodemgegevens en kwantificeren van de fouten in het 3D-geostatistische model als gevolg van het gebruik van verouderde bodemgegevens. We zullen functies afleiden die de verandering van langzaam dynamische bodemeigenschappen in de tijd beschrijven en het effect op de onzekerheid van het 3D-geostatistische voorspellingsmodel
  3. beoordelen van de verwachte waarde van informatie (EVOI) voor het integreren van bodemdetectiegegevens in de strategie voor het in kaart brengen van bodemeigenschappen voor Nederland. Hiervoor zullen we de EVOI gebruiken om te beoordelen of, waar en wanneer, bodemwaarnemingswaarnemingen naar verwachting de kaartkwaliteit verbeteren en de onzekerheid over lokale bodemgesteldheid verminderen door I) oude gegevens of laboratoriummetingen te vervangen en II) meer monsterlocaties en bodem toevoegen informatie op basis van op afstand en proximale bodem waargenomen gegevens. Bovendien zal de EVOI worden vergeleken met gebruikerswaardering van informatieproducten, die van grote waarde zullen zijn voor communicatie over verwachte kosten die verband houden met specifieke gebruikersbehoeften met betrekking tot een verandering van ondersteuning of verhoging van de nauwkeurigheid van de kaart.

Publicaties