Project

SolarEcoPlus

Een samenwerkingsverband van LC Energy, Wageningen University & Research, TNO, Eelerwoude en SolarCentury gaat onderzoek doen naar het effect van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. Het streven is om voor dit onderzoek 6 nieuwe test-zonneparken in Nederland te realiseren. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidieert het SolarEcoPlus-project met 3,6 miljoen euro. Dit initiatief is ontstaan binnen het Nationaal Consortium Zon in Landschap. Het hoofddoel van het onderzoeksproject SolarEcoPlus is om ecologische en economische opbrengsten van zonneparken opgebouwd met innovatieve tweezijdig werkende panelen te bepalen voor de meest voorkomende grondsoorten in Nederland: zand, veen en klei. In SolarEcoPlus vergelijken we de effecten van innovatieve PV-opstellingen en die van conventionele opstellingen op de flora, fauna en bodemkwaliteit. Op basis van de analyses stellen we ontwerp- en beheerrichtlijnen op waarmee ontwikkelaars hun ontwerpbureaus de ecologische kwaliteiten van het zonnepark kunnen versterken.

Een samenwerkingsverband van LC Energy, Wageningen University & Research, TNO, Eelerwoude en SolarCentury gaat onderzoek doen naar het effect van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. Het streven is om voor dit onderzoek 6 nieuwe test-zonneparken in Nederland te realiseren. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidieert het SolarEcoPlus-project met 3,6 miljoen euro. Dit initiatief is ontstaan binnen het Nationaal Consortium Zon in Landschap.

Het hoofddoel van het onderzoeksproject SolarEcoPlus is om ecologische en economische opbrengsten van zonneparken opgebouwd met innovatieve tweezijdig werkende panelen te bepalen voor de meest voorkomende grondsoorten in Nederland: zand, veen en klei. In SolarEcoPlus vergelijken we de effecten van innovatieve PV-opstellingen en die van conventionele opstellingen op de flora, fauna en bodemkwaliteit. Op basis van de analyses stellen we ontwerp- en beheerrichtlijnen op waarmee ontwikkelaars hun ontwerpbureaus de ecologische kwaliteiten van het zonnepark kunnen versterken.

Publicaties