Project

Source to Seas - Zero Pollution 2030

Dit project sluit aan bij de doelstellingen zoals geformuleerd onder missie C4: Verbeteren waterkwaliteit en missie E1: duurzame en veilige Noordzee en andere wateren. Het project draagt bij aan het voorkomen van vervuiling van zeewater.

Het doel van dit project is het reduceren van de vervuiling van Europese zeeën ten gevolge van menselijke activiteiten tot 0 per 2030. Het project richt zich op tekortkomingen in huidige benaderingen die vervuiling moeten voorkomen. Focus is op best-practices, menselijk gedrag, sociaal-economische factoren en bestuur ondersteund door kennis over en begrip van de huidige belemmeringen voor effectieve en efficiënte preventie, vermindering, mitigatie en monitoring van mariene vervuiling. De vervuilingen waar het project zich op richt zijn microplastics, en specifiek PFAS en deeltjes die ontstaan door slijtage van autobanden.

Specifieke acties zijn:
- Verkrijgen van beter inzicht in barrieres voor succesvol beheersen van zeeverontreinigen en ontwikkelen van interventies met focus op menselijk gedrag, sociaal-economische factoren en bestuur.
- Profiteren van best practices tav de implementaite van duurzame en effectieve maatregelingen van mariene vervuiling
- Betrekken van stakeholders via een gezamenlijk kennisproductieproces
- Het opstellen van praktische richtlijnen voor het voorkomen van vervuiling door consumentenproducten, die overdraagbaar zijn tussen geografische regio’s en typen verontreinigende stoffen
- Het ontwikkelen (samen met stakeholders) van een routekaart naar een schoon Europa per 2030
- Het generen van maatschappelijke impact en bewustzijn tav de aanpak van mariene vervuiling via diverse communicatie activiteiten.

Publicaties