Project

Soy Ethiopia

De wereld is aan het veranderen. Dat houdt in dat onder andere klimaat, dieet en socio-economische omstandigheden aan het veranderen zijn. Dit heeft consequenties voor gezondheid en omgeving. In dit project richten we ons op de verandering van een dierlijk overheersend dieet naar plantaardig overheersend dieet kijkend naar impacts op gezondheid en omgeving. 

De posities van Ethiopië en Nederland in de eiwittransitie zijn verschillend. De landen verschillen sterk sociaaleconomisch van elkaar en hebben een verschillende positie in de eiwittransitie. In Nederland zijn we er bijvoorbeeld van overtuigd dat een overgang van een eiwitrijk, vleesgericht dieet naar een meer plantaardig dieet gezonder en milieuvriendelijker is. In dit project berekenen we de effecten voor klimaat, gezondheid en milieu als we overschakelen van koemelk naar sojamelk en van vlees naar soja-alternatieven. Er is een schril contrast met de situatie in Ethiopië: daar is de overwegend zelfvoorzienende landbouw nog grotendeels gebaseerd op granen. Diversiteit is er nauwelijks en de eiwitinname is laag. Stel dat het lukt om in Ethiopië naast granen ook een hoogwaardig, eiwitrijk gewas als soja te introduceren, dan kan dat een enorm positief effect hebben op de voedingsstatus van de armste huishoudens in Ethiopië.

In deze studie brengen we de impact van een plantgerichte eiwittransitie op klimaat, milieu en menselijke gezondheid in kaart. Dit doen we voor Nederland en Ethiopië. Waar mogelijk proberen we de onderzoeksresultaten te extrapoleren naar andere landen. Aan het einde van deze studie kunnen we de impact op klimaat, milieu en voeding beter voorspellen als een miljoen mensen in beide landen de ingrediënten van hun dagelijkse voeding veranderen. We zullen de kennis dan delen met de instituties van beide landen, wetenschappers en het grote publiek.

Publicaties