Project

Spreken we dezelfde taal: naar een uniform meetprotocol

Vanuit het programma Kas Als Energiebron worden bij meerdere partijen een groot aantal onderzoeksprojecten uitgezet. Waarnemingen in deze projecten zijn altijd zuiver gericht op het behalen van het projectresultaat met een bijna één dimensionale benadering. Daardoor is er voor andere vragen (op een later tijdstip) vaak net te weinig informatie beschikbaar.

Door in overleg met betrokken onderzoekspartijen tot een uniform meetprotocol te komen, moet het mogelijk zijn meetresultaten van proeven breder inzetbaar te maken zodat uiteindelijk dezelfde taal gesproken kan worden. Het uniform meetprotocol is een opsomming van sensoren en een begin van beschrijving van gewas specifieke waarnemingen. Voor een algemene toepassing en interpretatie van de metingen moet hier een beschrijving van de wijze van meting, kalibratie van sensoren e.d. aan worden toegevoegd. Vervolgens moeten de data op een uniforme wijze worden verwerkt en tenslotte moeten alle gegevens kunnen worden geïnterpreteerd, ook door andere partijen.

Publicaties