Project

Spuitdrones

Deze studie maakt een analyse van de kansen en uitdagingen van het werken met (spuit)drones voor gewasbescherming. Door het betrekken van stakeholders wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst over wenselijkheid, potentie en barrieres voor doorontwikkeling.

De toenemende mogelijkheden van robotisering bieden waardevolle toepassingen om de huidige en toekomstige uitdagingen van de landbouw tegemoet te treden. Twee belangrijke themas worden hier gecombineerd: het veranderend gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bodemverdichting.

Zoals ook uit de toekomstvisie gewasbeschermingsmiddelen 2030 blijkt, moeten we in de Nederlandse landbouw anders omgaan met gewasbescherming, en waar het betreft de chemische middelen wordt er aangestuurd op een sterke afname van hoeveelheid middelen en een gerichtere (preciese) inzet in plaats van volvelds spuiten. Het gebruik van drones wordt breed gezien als een alternatief voor de huidige spuitmachines, met name omdat je daarmee heel gericht een specifieke locatie of plant kunt behandelen.

Bodemverdichting

Bodemverdichting is een ander belangrijk thema dat een grote impact heeft op productiviteit en andere ecosysteemdiensten. Robotisering helpt bij het verkleinen van machines, en drones zijn daar een bijzondere vorm van. Waar het gaat om pleksgewijze bespuiting kunnen drones efficienter werken, doordat ze niet de sporen en de paden in het gewas hoeven te volgen. 

De potentie van een spuitdrone is enorm: het biedt een zeer efficiënte vorm van pleksgewijze inzet van gewasbescherming zonder de noodzaak van zware machines. In Japan bijvoorbeeld worden natte rijstvelden al met drones bespoten. En het Chinese DJI heeft een aantal drone modellen ontwikkeld die in swarms gewassen verzorgen. Ook in Nederland werken een aantal technologie startups aan spuitdrones.

IPM

En in bredere context van integrated pest management (IPM) is het ook van belang om naast chemische middelen ook het verspreiden van biologische middelen mee te nemen (distribueren van natuurlijk vijanden). Ook hier wordt vanuit een vliegtuig een gewasbeschermingsmiddel gedistribueerd, zij het dat het niet als spuiten geldt. En er zijn ook gerelateerde toepassingen zoals het drone-zaaien met gecoat zaad.

Daarnaast worden drones ingezet voor het detecteren van ziektes en schimmels etc. en het monitoren van gewasgezondheid, met bijvoorbeeld cameras en andere sensoren. Alhoewel er voor deze toepassingen minder wettelijke beperkingen zijn, is het wel belangrijk om de inzet van drones hiervoor mee te nemen, bijvoorbeeld om ook in een roadmap mee te nemen en in de workflow van de teler.

Per 1 januari 2021 geldt er een nieuwe, Europese regelgeving voor drones. Binnen deze regelgeving wordt het mogelijk om speciale scenario's te ontwikkelen. 

Publicaties