Project

Staat van instandhouding haas en konijn

Op 11 februari jl. is door de leden Wassenberg en Futselaar van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een motie aangenomen (kst-35616-9) tijdens het Notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Von Martels Weidse blik op de weidevogels. In de motie wordt verzocht aan de regering om de zoogdiersoorten haas en konijn te schrappen van de lijst van vrij bejaagbare soorten, op basis van de status van beide soorten op de Rode Lijst Zoogdieren. LNV heeft aan WEnR gevraagd om te berekenen wat de SvI van beide soorten is. Op basis hiervan kan onderbouwd worden of het wel of niet noodzakelijk is om deze soorten van de jachtlijst te verwijderen. 

Dit onderzoek, gebaseerd op de door LNV ingediende kennisvraag, levert een beoordeling van de SvI van haas en konijn. De SvI is gebaseerd op de meest recente beoordelingsmethodieken en data, in afstemming met het CBS. De uitkomsten van het onderzoek kunnen dienen als onderbouwing voor het wel of niet inperken van het eigendomsrecht en de lijst van vrij bejaagbare soorten.

Publicaties