Project

Staat van instandhouding van de vos in Nederland

Op 12 augustus 2021 heeft de Raad van State vragen gesteld aan de minister van LNV over onder meer de onderbouwing van de lijst met landelijk vrijgestelde diersoorten. Het gaat in het bijzonder om de eisen uit de Wet Natuurbescherming dat de vrijstelling nodig is ter voorkoming van ernstige schade, er geen andere bevredigende oplossing bestaat en maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding (SvI) van de betreffende soort(en). Naar verwachting zal hier op niet al te lange termijn ook ter zitting reactie op gegeven moeten worden.

Op 16 februari 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland in zaaknummers UTR 21/1854 en UTR 21/2143 geoordeeld dat de algemene vrijstelling uit de Regeling natuurbescherming die geldt voor de vos onverbindend is. De ontheffing die op basis hiervan verleend is voor het afschieten van vossen in de nacht (artikel 3.10, 2e lid van de Wet natuurbescherming) is volgens de rechter gebrekkig gemotiveerd.

Dit betekent dat de verleende ontheffing in volle omvang moet worden getoetst aan alle wettelijke vereisten, waardoor in ieder geval voorlopig geen gebruik mag worden gemaakt van deze ontheffing. Van de betreffende lijst is de vos de enige diersoort waarvan de SvI nog niet bepaald is. Om een besluit te nemen over de gehele lijst, is het van belang om ook voor deze soort de SvI bepaald te hebben. LNV heeft aan Wageningen Environmental Research (WEnR) gevraagd om te bepalen wat de SvI van de vos is.

Dit onderzoek, gebaseerd op de door LNV ingediende kennisvraag, levert een beoordeling van de Staat van Instandhouding (SvI) van de vos in Nederland. De SvI is gebaseerd op de aangewezen beoordelingsmethodieken en data, in afstemming met het CBS.

Publicaties