Project

Stappenplan Krulstaarten

Al jaren wordt er in binnen- en buitenland gezocht naar wegen om couperen overbodig te maken. Er zijn hiertoe ook al diverse initiatieven geweest. De meeste van die initiatieven stranden omdat het voorkomen van bijten of het tijdig de kop in drukken hiervan niet gegarandeerd kan worden en de varkenshouder nu eenmaal niet het risico op ernstige ontstekingen en afkeuren van varkens kan lopen.

De problematiek van het couperen van varkensstaarten lijkt daarmee in een patstelling te verkeren.

Met de Verklaring van Dalsen geeft de sector samen met overheid en dierenbescherming invulling aan het op termijn kunnen houden van varkens met een niet gecoupeerde staart.

Publicaties