Project

STARGATE - Sensors and daTA tRaininG towards high-performance Agri-food SysTEms

STARGATE is een Twinning project, waarin CBQF (Centro de Biotecnologia e Química Fina Centre of Biotechnology and Fine Chemistry) in Portugal als twinning partner kennis wil opbouwen over sensoren en data via training, om te integreren met hun kennis over het voedselsysteem. WUR (Nederland), INRAE (Frankrijk) en IPK (Duitsland) zullen hiervoor deze kennis aanleveren en hierbij ook zelf kennis opdoen.

Specifiek gaat WR workshops organiseren, training schools geven op de onderwerpen imaging & phenotyping, post-harvest technology & metabolomics. Daarnaast gaan we personeel uitwisselen via short-term scientific missions en research visits met als doel om een netwerk uit te bouwen en vervolgprojecten in te dienen met deze partners. We zullen de inhoudelijke link met de faciliteiten binnen WR benutten om kennis te delen, oa. met de Metabolomics faciliteit bij Bioscience, via Phenomea de post-harvest faciliteit bij AFSG en Netherlands Eco-phenotyping Centre, zowel de nieuwe NPEC kas als de veld apparatuur.

Output

  • Organisatie van 5 workshops rond de thema's plant phenotyping tools, metabolomics en data management ;
  • Organisatie van 3 training schools: Immage analysis, Post-harvest product quality en Analysis and modelling phenotypes for challenging environments, waarbij alle partners betrokken zijn;
  • CBQF-onderzoekers hands-on training in STSM (Short Term Scientific Missions);
  • 6 papers gepubliceerd met CBQF en ten minste één van de partnerinstellingen, op gebieden die verband houden met prestaties van gewas- en voedselproductiesystemen;
  • Een routekaart om een gezamenlijk PhD-programma op te zetten in innovatieve sensing tools en onderzoek naar datamodellering in de agrovoedingssystemen.
  • Indiening van een MSCA-ITN of een Erasmus-voorstel ter ondersteuning van het programma.

Toepassingsgebieden

Daarnaast willen we experts uit verschillende domeinen aan elkaar verbinden door inhoudelijke links tussen pre-harvest kennis (fenotypering en metabolomics) met postharvest kwaliteit richting food systems toepassingen. Dit loopt via de betrokken partners:

Publicaties