Project

State of the Art Seaweed

Wereldwijd is het voedselsysteem in transitie om aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 bij te dragen. Zeewier wordt gezien als een potentiele kandidaat om de voedseltransitie te helpen realiseren. Het is voor beleidsmakers, ambassades en andere betrokken echter vaak niet duidelijk hoe realistisch de potentie van zeewier is, en welke kennis en kunde in Nederland aanwezig is om aan de transitie bij te dragen. LNV vraagt daarom om een realistisch inzicht in de rol van zeewier in het voedselsysteem van de toekomst op basis van meest recente literatuur.

Deze kennisvraag beoogt een realistisch beeld te geven van de potentie van zeewier in het internationale voedselsysteem van de toekomst, en de rol van het Nederlandse bedrijfsleven, daarin.

Publicaties