Project

STECF

Vanuit het ministerie van LNV is er behoefte de beleidsontwikkeling op het gebied van visserij beleid in Europa te voeden met kennis en expertise over de Nederlandse visserij en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van het Europese visserijbeleid en de vragen die dit bij andere lidstaten oproept.

Dit project heeft tot doel het ondersteunen van het Europees visserijbeleid via een Nederlandse inbreng in het  Scientific Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) op het terrein van de sociale wetenschappen. STECF is door de Europese Commissie ingesteld om te dviseren over de ontwikkeling en implementatie van het visserijbeleid. Door de Nederlandse inbreng in dit comité draagt Nederland bij aan de ontwikkeling van een duurzaam visserijbeleid en wordt gewaarborgd dat goede expertise over de Nederlandse visserij wordt meegenomen bij de beleidsvorming. Ondersteuning wordt geboden via bijdragen aan werkgroepen op het gebied van o.a. evaluaties van beheerplannen, de actuele economische stand van zake van de vloot en de aquacultuur, en de drie plenaire vergadering.  

Resultaten

In 2022 zijn er bijdragen geleverd aan de volgende bijeenkomsten:

EWG 22-02 Annual Economic Report on the fishing fleet I

EWG 22-06 Annual Economic Report on the fishing fleet II

EWG 22-17 Economic Report on the EU aquaculture

Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de PGEcon workshop. Onderwerpen voor deze vergadering waren de ontwikkeling van een regionaal datacollectieplan, de ontwikkeling van een alternatieve vlootindeling voor de data verzameling, de harmonisatie van de verzamelde sociale variabelen en de harmonisatie van de schatting van kapitaal goederen.