Project

Stimuleren van groenteconsumptie bij jongeren

Het eetpatroon van jongeren (12-18 jaar) is voor verbetering vatbaar. Zo wordt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente van 250 gram bij lange na niet gehaald (90-94 gram). Minder gezonde eetgewoonten zijn vooral te zien bij jongeren met een lagere sociaaleconomische positie. Om de groenteconsumptie substantieel te verhogen, ook bij die laatstgenoemde doelgroep, is er behoefte aan een sterke verbreding van het productaanbod. Naast verse minimaal bewerkte groenten zijn groenterijke producten hiervoor interessant.

Het doel van dit project was de ontwikkeling van groenterijke producten die aansluiten bij het huidige eetpatroon van jongeren, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de richtlijnen gezonde voeding. Zo kunnen jongeren hun groente-inname zonder veel moeite verhogen.

Innovatieve nieuwe groenterijke producten

Binnen het project zijn prototypes ontwikkeld van bloemkool-kip nuggets, groente-yoghurt, broodje bapao, koekjesdeeg (in 3 smaken) en wraps. Deze producten zijn bij jongeren gepilot. Op basis van die resultaten zijn de nuggets, de wraps en het koekjesdeeg verder geoptimaliseerd in smaak, textuur en bewerking. De nuggets en het koekjesdeeg chocola vallen in de categorie dagkeuze van het Voedingscentrum (richtlijnen voor 2020). Het koekjesdeeg appeltaartsmaak valt binnen de Schijf van Vijf. De groenterijke wraps vallen, vanwege het nog iets te hoge zoutgehalte,  net buiten de Schijf van Vijf.

Onderzoek in de schoolkantine

Op middelbare en MBO scholen in Helmond en in Den Bosch is onderzocht of groenterijke producten via de schoolkantine aftrek vinden. Producten in de interventie waren de nuggets, groenteballetjes en groentewraps. Koekjesdeeg kon niet worden getest, omdat daar geen producent voor gevonden is. De verkoop was niet hoog. Oorzaken waren dat veel jongeren de producten niet gezien hadden en het geld niet waard vonden. Daarnaast was de productbeoordeling (lekker) door jongeren die ze gekocht hadden,  ondanks een pre-test, te laag.

Communicatie met jongeren

Het project heeft nieuwe inzichten gegeven in het eetgedrag van jongeren, hun wensen m.b.t. groente en (groenterijke) snacks en communicatie hierover. Hoe zet je groenteproducten in de markt zodat ze jongeren aanspreken? Communicatiematerialen gemaakt door en met jongeren spreken het meeste aan: kleurrijk, met focus op het product en met humor. De humor van de doelgroep wordt soms alleen door de doelgroep zelf begrepen. Het is dus essentieel om bij de communicatie over groente en groenterijke producten de jongeren te betrekken.

Tot slot

Het project heeft verschillende groenterijke productconcepten opgeleverd, die met aanpassingen in het productieproces (koekjesdeeg) of de receptuur (nuggets, wraps) verder kunnen worden ontwikkeld naar producten die binnen de Schijf van Vijf en/of binnen de Richtlijnen van de Gezonde Schoolkantine passen. Als deze producten, inclusief aansprekende communicatie, beschikbaar komen op locaties waar jongeren graag eten of snacks kopen (schoolkantine, sportkantine, cafetaria), dan zal vrijwel ongemerkt de groenteconsumptie toenemen.

Publicaties