Project

Strategic position researchers

Om de gewenste transitie naar een circulaire en klimaatneutrale maatschappij vorm te geven zijn nationaal en internationaal verschillende belangrijke strategische netwerken (platforms, denktanks, commissies) actief. Betrokkenheid en goede bijdragen vanuit WUR wetenschappers in deze netwerken zijn van cruciaal belang en dragen bij aan het doel om impact te realiseren uit kennisbasis.

Dit project is er op gericht om WUR medewerkers te faciliteren in het innemen van (internationale) strategische posities in deze netwerken om vanuit die positie een bijdrage te leveren aan a) de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale maatschappij, b) de (inter)nationale zichtbaarheid van WUR medewerkers in dit veld, c) de aansluiting WUR medewerkers bij (LNV) beleidsmedewerkers op het specifiek onderdeel van circulaire economie, en d) het opzetten van nieuwe strategische samenwerkingen.

Publicaties