Project

Sturing in overgangszones rondom het NNN

De realisatie van overgangszones rondom natuurgebieden en bijbehorende governance is in ontwikkeling. Dit onderzoek verkent wat de ervaringen zijn m.b.t. integrale en multi-level-multi actor sturing in multifunctionele overgangszones en onderzoekt hoe provincies lerend vermogen kunnen opbouwen t.a.v. dit onderwerp en aandacht kunnen besteden aan governance-aspecten.

De opgave op het gebied van biodiversiteit is groot. Zelfs na succesvolle afronding van het NNN wat een uitdaging is voor provincies - zal 100 % doelbereik VHR een forse opgave blijven (PBL & WUR, 2017, 2020). Overgangszones rondom het NNN kunnen bijdragen aan ecologisch doelbereik en bieden tegelijkertijd ruimte voor de levering van ecosysteemdiensten die relevant zijn voor het oplossen van maatschappelijke opgaven, zoals klimaat en landbouw. De realisatie van overgangszones vergt integrale sturing en samenwerking met niet-overheden en andere overheden (multi-level-multi-actor). Het denken in overgangszones en bijbehorende governance is in ontwikkeling. Dit onderzoek verkent wat de ervaringen en lessen zijn m.b.t. integrale en multi-level-multi actor sturing in multifunctionele overgangszones en onderzoekt hoe provincies lerend vermogen kunnen opbouwen t.a.v. dit onderwerp.

Publicaties