Project

Succesvol implementeren groene stadsontwikkeling (SIGS)

Succesvol Implementeren Groene Stadsontwikkeling (SIGS) is een project dat werkt aan een betere implementatie van functioneel groen in projecten voor stadsvernieuwing en stadsuitbreiding. Het doel is om stedelijke professionals van de juiste kennis te voorzien, zodat de integratie van groen in de stadsontwikkelingsprocessen verbetert.

Het project is een initiatief van vereniging Stadswerk (vereniging van gemeenten, organisaties en professionals werkzaam op het terrein van de fysieke leefomgeving) samen met Wageningen University & Research (WUR) en Stichting De Groene Stad.

Samenwerkingen

In het project wordt samengewerkt met 11 (middel)grote gemeenten in verschillende delen van Nederland, die voorop lopen in het integreren van groen in de stedelijke ontwikkeling. Deze gemeenten brengen praktijkkennis en -ervaring in en dienen als locatie voor de uitvoering van een aantal pilots, waarbinnen kennis en concepten worden ontwikkeld. Staatsbosbeheer doet mee vanuit haar programma de Groene Metropool. Daarnaast wordt in dit project gewerkt met netwerkorganisaties rond duurzame verstedelijking, stedelijk groen en groenbeheer en twee architectenbureaus mee waarmee op projectniveau de kansen en knelpunten voor functioneel groen verkend worden.

Opbouw

  • Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Het ontwikkelen van een systeemoverzicht Groen in Stadsontwikkeling;

  • Uitvoeren van stedelijke pilots in 11 gemeenten;
  • Uitvoeren van een landelijke werksessies, met o.a. landelijke brancheorganisaties en platforms samen met het ministerie van LNV;
  • Ontwikkelen van handvatten groene stadsontwikkeling;
  • Disseminatie en implementatie van handvatten, in o.a. workshops en vakbladen

Publicaties