Project

Sustainable lignocellulosic biomass supply for the circular biobased economy

In de circulaire bio-based economie is er behoefte aan veel lignocellulose (hout, en houtachtige) biogrondstoffen die goedkoop en duurzaam is en van de juiste kwaliteit en op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar is. Dit vereist een grondige kennis van de productie van deze biogrondstoffen in bossen en landbouw en van het opzetten van aanvoerketens. Zowel lokaal als van grote afstand, waarbij rekening moet worden gehouden met beschikbare technologieën en governance. Verder moet rekening worden gehouden met gevolgen voor het milieu en andere afwegingen. Het is ook van belang om te weten hoe deze lignocellulose biomassa het beste kan worden ingezet voor een zo optimaal mogelijke bijdrage aan de circulaire bioeconomie. 

In dit project focussen we op de levering van lignocellulose (houtige) biogrondstoffen - van lokale bronnen voor lokale toepassingen (local-for-local) of over grotere afstanden via commodities (gestandaardiseerde tussenproducten) die productie met markten verbinden. Verder wordt de aanvoer van hout uit Europese bossen gemodelleerd door meer functionaliteit toe te voegen aan het EFISCEN Space model.  

We analyseren ook hoe lignocellulose biogrondstoffen kan worden toegepast: direct voor energie, voor het produceren van brandstoffen, voor het maken van chemische producten en polymeren en als (bouw)materiaal. Case studies geven inzicht in vraag en aanbod, variërend van lokale tot wereldschaal. 

Publicaties