Project

Sustainable Palm Oil Malaysia

In 2017 is er door Wageningen UR en Van Hall Larenstein een start gemaakt met het meerjarige onderzoeksprogramma Sustainable palm oil Malaysia Dit programma is geinitieerd in het  de Malaysia-Netherlands Joint Working Group (JWG) on Timber and Commodities in a Special Committee on Oil Palm (SCOP).  

Het onderzoek samen met Maleisische counterparts, waaronder de MPOB (Malaysian Palm Oil Board) richt zich op efficiënter benutten van land en biomassa (residuen), het kwantificeren en verhogen van ecosysteemdiensten en ontwikkeling van intercropping met focus op smallholders. De resultaten zullen o.a. als input dienen voor verbeteringen van RSPO (Round Table for Sustainabel Palm Oil) en andere certificeringsprogrammas, en het ontwikkelen van duurzamere business modellen en als input dienen voor beleid in Maleisië en Nederland.

Publicaties