Project

Taakgroep Landbouw

De Taakgroep Landbouw levert cijfers voor nationale en internationale rapportages, zoals het Göteborgprotocol, de Balans van de Leefomgeving en Kyoto. Het ministerie van LNV hecht veel waarde aan tijdige levering van cijfers van voorgaand jaar op basis van de beste wetenschappelijke inzichten.