Project

Taskforce Stikstof

De Taskforce stikstof is in het najaar 2019 door WUR in het leven geroepen. Het was een reactie op de stikstofproblematiek die was ontstaan n.a.v. de uitspraak van de Raad van State van eind mei 2019 en de ambitie van WUR om een bijdrage te leveren aan de oplossingsrichtingen. De taskforce bestaat uit medewerkers van de verschillende kennisinstellingen en departementen.

De taskforce stikstof is samengesteld uit medewerkers van de verschillende kennisinstellingen van Wageningen Research en departementen van Wageningen University. Ze neemt acute vragen in behandelingen die de impasse als gevolg van het stikstofdossier betreffen. Door de samenstelling van de taskforce worden vragen in een integrale context bediscussieerd en beantwoord.

Vanuit een One Wageningen gedachte wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van integrale ruimtelijke oplossingsrichtingen - voor landbouw én natuur, generiek én gebiedsspecifiek. Vanuit deze integrale benadering leidt de taskforce deductief af wat nodig is aan kennisontwikkeling en innovatie voor de langere termijn.

Publicaties