Project

Thuis-composteerbare/in de bodem afbreekbare PLA

In dit project wordt onderzocht wat de beste manieren zijn om de biologische afbraak van PLA in de grond en bij thuiscompostering te verbeteren.

Aanleiding en uitdaging

Polymelkzuur (polylactide, PLA) is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de meest volwassen biobased en biologisch afbreekbare polymeren, wat tot uiting komt in het stijgende productievolume. Deze toename wordt toegeschreven aan een combinatie van het eenvoudige en relatief goedkope productieproces en de interessante fysische eigenschappen van PLA. Bovendien is het bio-afbreekbaar bij industriƫle compostering en thermofiele anaerobe vergisting. De toepassing van het materiaal zou enorm kunnen uitbreiden als PLA intrinsiek afbreekbaar gemaakt zou kunnen worden in de grond of bij thuiscompostering.

Aanpak

In dit project worden meerdere routes van materiaalmodificatie bestudeerd, waardoor de bio-afbreekbaarheid van PLA verbeterd zou kunnen worden. Er wordt gekeken naar drie strategieƫn om de afbraak van PLA in de grond en bij thuiscompostering op gang te brengen, namelijk i) enzymatische katalyse, ii) mengsels met andere biologisch afbreekbare polymeren en iii) het gebruik van additieven die de afbraak stimuleren (prodegradanten). Op basis van theoretische en experimentele analyses worden de meest veelbelovende routes gekoppeld aan specifieke toepassingen op het gebied van landbouw en voedselverpakking, zoals bijvoorbeeld theezakjes en koffiepads, plantenpotten, en geschuimde producten.

Publicaties