Project

Toezicht REAVL

Binnen dit project wordt het toezicht op private laboratoria georganiseerd in het kader van de regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria (o.a. audits, rondzendoefeningen, toezicht eerstelijnscontroles).

Laboratoriumtesten bepaalde dierziekten

Ingevolge Europese en nationale veterinaire regelgeving is het verplicht in bepaalde situaties laboratoriumtesten uit te voeren naar de aanwezigheid van bepaalde dierziekten. Het betreft bijvoorbeeld testen die in het kader van het intracommunautaire verkeer of in het kader van de monitoring van een besmettelijke dierziekte moeten worden uitgevoerd. In sommige gevallen is verplicht gesteld dat die testen plaatsvinden in het nationaal referentielaboratorium. In andere gevallen kan de lidstaat (de bevoegde autoriteit) een (privaat) laboratorium aanwijzen of erkennen, waar de testen dan ook kunnen worden uitgevoerd. 

Private laboratoria

De regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria legt de eisen vast aan private laboratoria die hiervoor willen worden erkend. De NVWA is de bevoegde autoriteit die erkenningen verstrekt of intrekt. De WOT-unit Besmettelijke Dierziekten voert onafhankelijk toezicht uit op deze laboratoria en adviseert de NVWA. 

Publicaties