Project

Transitie naar kringlooplandbouw

LNV pleit in de Kringlooplandbouw visie voor een Nederlandse landbouw, tuinbouw en visserij die economisch robuust is en de bodem, water en grondstoffen niet uitputten (LNV, 2018). Dit vraagt om veranderingen op zowel beleids- als boerenbedrijfsniveau. Dit beleidsonderzoek (BO) draagt bij aan de uitvoering van de Kringlooplandbouw transitie.

Dit project voert drie deelstudies uit die beleid kunnen ondersteunen in de realisatie van de Kringlooplandbouw visie. Deze studies geven inzicht in; (1) de kringlooplandbouw verander- en tegenkracht in de legpluimvee, melkveehouderij en akkerbouw; (2) nieuwe kringlooplandbouw kengetallen, en; (3) de diversiteit van narratieven, zorgen en toekomstbeelden van boeren en mogelijke beleidsmatige small wins om de relatie tussen boeren en beleid te verbeteren.

Publicaties