Project

Trusted source; betrouwbare, digitale informatie over voedselproducten

Consumenten en producenten willen onderbouwd kunnen kiezen voor gezond voedsel dat op de juiste wijze geproduceerd wordt. Het technisch en organisatorisch realiseren van toegang tot informatie over voedselproducten en grondstoffen: daaraan draagt dit project bij.

Om te kunnen kiezen voor gezond voedsel dat op verantwoorde wijze wordt geproduceerd, heeft de consument juiste, specifieke kennis en informatie nodig op het juiste moment. Bijvoorbeeld informatie over de herkomst, samenstelling en duurzaamheid van die producten. Daarnaast hebben partijen in de keten behoefte aan informatie van andere schakels in de keten om hun processen te kunnen optimaliseren. Toegang tot betrouwbare en nauwkeurige informatie in de keten is dus van groot belang.

Consument en gefundeerde keuze

De maatschappelijke impact van dit project wordt zichtbaar als de consument beter in staat en bereid is persoonlijke, gefundeerde keuzes te maken voor gezond, duurzaam geproduceerd voedsel. De sector kan het vertrouwen van de consument vergroten door toegenomen, gebalanceerde transparantie, maar zal ook zelf baat hebben bij toegang tot relevante en betrouwbare productdata. Wetenschappelijk gezien leidt dit project tot nieuwe inzichten in de manier waarop consumenten informatie gebruiken, inzicht in de rol van semantiek in keteninformatie en draagvlak voor het produceren en delen van informatie in de keten.

Deelprojecten

Ieder jaar starten binnen dit project vier pilots. Deze pilots bouwen nieuwe kennis op rond standaarden voor het verbinden van bestaande databronnen en systemen en methoden om informatie op te halen en te delen, zowel in de keten als met de consument. Het project bestaat verder uit vijf deelprojecten:

Publicaties