Project

TSE's

Het project omvat vooral de uitvoering van de primaire wettelijke taken in het kader van nationale en EU-regel­geving m.b.t. TSEs (TSE bevestigingsdiagnostiek in het kader van verdenkingen, uitbraken, monitoring- en surveillance, advisering m.b.t. preventie en bestrijding), de taken als nationaal veterinair referentielaboratorium voor TSE infecties, het onderhouden van de nodige basisexpertise op dit gebied en het up-to-date houden van diagnostische methoden en typeringsmethoden.

Doelen

Structurele uitvoering van de WD taken, o.a. surveillance van BSE/scrapie en advisering richting o.a. EZ, EFSA en de EU. Ontwikkeling van kennis en instrumenten nodig voor de bestrijding van BSE en scrapie nu en in de toekomst, inclusief het uitvoeren van risicoanalyses. Uitvoeren van innovatief onderzoek dat met name gericht zal zijn op verbetering van bestaande diagnostiek en/of de implementatie en verbetering van de preklinische diagnostiek. Getracht wordt de beoogde doelen te realiseren door:

  • Continueren van de BSE en scrapie surveillance en het fungeren als (inter-)nationaal referentie instituut voor de TSE diagnostiek;
  • Monitoring van de scrapie-prevalentie gekoppeld aan het nationale scrapiebestrijdings­programma;
  • Ontwikkelingen volgen binnen de EU op het gebied van vreemde/atypische TSE stammen
  • Onderhouden TSE-stammen referentiekader en de mogelijkheid om vreemde/nieuwe TSE stammen te kunnen typeren;
  • De bestrijding van TSEs bij geiten door genetische selectie inclusief het bestuderen van de onderliggende (moleculaire) mechanismen van relatieve TSE gevoeligheid en spreiding zowel binnen het dier maar ook van dier tot dier (eventueel naar de mens).

Publicaties