Project

Uitvoerbare afspraken landelijk gebied

Het nieuwe coalitieakkoord stelt hoge ambities op het gebied van o.m. het realiseren van stikstof/natuur, klimaat en waterdoelen. Deze ambities moeten in onderlinge samenhang in integrale gebiedsprocessen worden uitgevoerd. Deze ambities worden verder uitgewerkt in het nationale programma landelijk gebied. In dit project willen we een bijdragen leveren aan het verder vormgeven van deze integrale gebiedsgerichte aanpak. Daarbij maken we o.m. gebruik van recente bestuurskundige inzichten en eerdere ervaringen met integraal gebiedsgericht beleid in Nederland, zoals het ROMgebiedenbeleid, Reconstructie zandgebieden, ILG en Ruimte voor de Rivier.

In dit project staat het uitwerken van de urgente Rijksdoelen voor het landelijk gebied in integrale gebiedsprocessen centraal. Op basis van eerdere ervaringen met gebiedsgericht beleid formuleren we lessen en aanbevelingen voor het huidige beleid.

Publicaties