Project

Update-RRAT

In 2017 is WBVR begonnen met de ontwikkeling van de rapid risk assessment tool (RRAT) om het insleeprisico van verschillende dierziekten voor Nederland snel te kunnen beoordelen. Resultaten van de tool kunnen gebruikt worden om ziekten, handelsstromen en/of herkomstlanden te prioriteren voor preventie, early warning, surveillance en bestrijding.

Technisch bruikbare tool

Op dit moment ligt er een technisch bruikbare tool waarmee het insleeprisico van tien aangifteplichtige dierziekten beoordeeld kan worden voor de handel in levende dieren en dierlijke producten. Tussentijdse resultaten zijn gepresenteerd aan LNV en NVWA en zien er veelbelovend uit. Op dit moment wordt de tool verder uitgebreid om het insleeprisico via reizigers die (illegaal) dierlijke producten meenemen te kunnen beoordelen.

Aanvullende werkzaamheden nodig

Om de tool toekomstbestendig te maken, zijn echter nog enkele aanvullende werkzaamheden nodig. Ten eerste is een aanpassing nodig om gegevens van de OIE betreffende uitbraken van dierziekten wereldwijd te kunnen blijven gebruiken in de tool, omdat de OIE het huidige WAHIS systeem in de loop van 2019 zal vervangen door een nieuwe database en interface. Ten tweede zal een user interface ontwikkeld moeten worden om bevraging en visualisatie van resultaten mogelijk te maken. Ten derde zou het inbouwen van het insleeprisico van migratie van wilde dieren bijdragen aan een meer realistische prioritering van dierziekten met de tool, gezien het belang van deze pathway voor ziekten als aviaire influenza en Afrikaanse varkenspest. Als laatste willen we onderzoeken of de RRAT ook ingezet kan worden voor het beoordelen van volksgezondheidsrisico's ten gevolge van insleep van zo├Ânotische infecties. Dit vraagt een behoorlijke aanpassing van de tool en het voorstel is om een pilot te draaien voor twee zo├Ânosen om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken.

Project

Binnen dit project willen we bovenstaande werkzaamheden uitvoeren met als resultaat een tool die ingezet kan worden voor een snelle beoordeling van de insleeprisicos van aangifteplichtige dierziekten voor Nederland waarbij gebruik gemaakt wordt van zo recent mogelijke gegevens.

Publicaties