Project

Update tabel Lesschen en monitoring van effectiviteit van gevoerd beleid

Dit project richt zich op de vraag in hoeverre we op basis van de resultaten uit de overige projecten binnen Slim Landgebruik op weg zijn naar het doel om vanaf 2030 jaarlijks 0,5 Mton CO2 extra aan de bodem vast te leggen.

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in

1) de haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen op basis van Tabel Lesschen en

2) de mate waarin het doel van 0,5 Mton kan worden gehaald.

Publicaties