Project

Use of underwater cameras for improved species identification during acoustic surveys

Species identification of the observed targets during the acoustic surveys is one of the main challenges. This is especially problematic in the regions where species diversity is high and the acoustic returns have similar properties despite large taxonomic distinctions. The international herring survey in the North Sea (HERAS) is one of such surveys that requires substantial effort for species identification due to diversity of the fish species and size categories within the surveyed area. The primary method for collection of evidence for identification and size estimation is the use of midwater trawl for targeted fishing. Although this method is very effective, there are cases where confusions may arise with respect to species identification. Especially when a highly mixed composition of fish species has been caught and the trawl crossed fish concentrations at different depths during one tow. Also this is problematic if the catchability of the species in this mixture is different. The trawl operations have two main purposes, 1- collection of representative biological data from the target species, 2- species identification. As for the species identification, an alternative method could be the use of underwater cameras. The gear technology development experts within the Wageningen Marine Research have been working on a system where rapid deployments of underwater cameras are performed in cases where acoustically observed species cannot be identified acoustically. This technique relies on use of low cost action cameras with an attached light source that can be rapidly dropped down to the depth of the observed schools with a heavy weight. Initial prototypes that were trialed on the commercial fishing vessels provided promising results. The fast descend speed captures useful images before avoidance occur.

Soortidentificatie van de waargenomen doelen tijdens de akoestische onderzoeken is een van de belangrijkste uitdagingen. Dit is vooral problematisch in de regio's waar de soortendiversiteit groot is en akoestische opbrengsten vergelijkbare eigenschappen hebben ondanks grote taxonomische verschillen. De primaire methode voor het verzamelen van bewijs voor de identificatie en schatting van de grootte is het gebruik van middenwatertrawls. Hoewel deze methode zeer effectief is, zijn er omstandigheden waarin verwarring kan ontstaan over soortidentificatie, zoals gemengde samenstelling van vissoorten en selectiviteit. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een videocamera-observatietechniek die de soortidentificatie van waargenomen akoestische dichtheden tijdens hydro-akoestisch onderzoek zou kunnen verbeteren. Bij deze methode worden camerabeelden verzameld terwijl men de camera met hoge snelheid naar de bodem laat zakken. De eerste prototypes die werden getest op de commerciƫle vissersvaartuigen lieten veelbelovende resultaten zien. De hoge daalsnelheid legt bruikbare beelden vast voordat vermijding plaatsvindt. Hoewel deze techniek, in wezen praktischer en goedkoper dan trawlvisserij, zich nog in de beginfase bevindt, maar met verdere ontwikkeling en experimenten kan ze helpen om de nauwkeurigheid van soortidentificatie tijdens akoestische onderzoeken te verbeteren.

Publicaties