Project

Validatie teelten biogrondstoffen voor bouwmaterialen

Een validatie uit te voeren op de rekentool van de Natuurverdubbelaar

Een validatie uit te voeren op de rekentool van de Natuurverdubbelaar waarbij gekeken wordt of de gehanteerde parameters te relateren zijn aan het KWIN, en eventuele andere standaardlandbouw gegevens die de WUR hanteert.

Publicaties