Project

Valorisation of fermentation biomass as plant biostimulant

Veel voedingsingrediënten worden tegenwoordig via fermentatie gemaakt. Micro-organismen zoals bacteriën of gisten zetten laagwaardige startmaterialen om in hoogwaardige producten. Nadat het doel-ingrediënt gezuiverd is blijven er reststromen over.

Mogelijkheden

Bedrijven die actief zijn op dit gebied maken de laatste jaren een flinke groei door, zodat er ook steeds meer van deze reststromen beschikbaar komt. Deze reststromen worden tot nu toe nauwelijks omgezet in waarde, en worden meestal op het riool geloosd. Echter, er zijn aanwijzingen dat de reststromen gebruikt kunnen worden in de landbouw. Vooral in de tuinbouw staan veel gewassen in toenemende mate bloot aan stress, bijvoorbeeld droogte, hoge temperaturen en zout, wat allemaal te maken heeft met de klimaatverandering. Om daar wat aan te doen wordt in de tuinbouw tegenwoordig veel gebruik gemaakt van zogenaamde biostimulanten. Dit zijn ruwe extracten van biologisch materiaal (vooral gewasresten, zoals schillen, B-keus etc) die gebruikt kunnen worden om gewassen te versterken en robuuster te maken, zodat ze beter groeien en beter bestand zijn tegen droogte, hitte, zout water etc. Tot nu toe is er nauwelijks gebruik gemaakt van fermentatie-reststromen als biostimulant, terwijl er goede aanwijzingen zijn dat daar stoffen in zitten die een sterke biostimulerende werking hebben.

Project

In dit project gaan we uitzoeken hoe we fermentatie reststromen kunnen verwerken tot actieve biostimulanten, en of bedrijven die voedingsingrediënten produceren daarmee een extra waarde uit hun processen kunnen halen. Daarmee kunnen we het veranderende klimaat beter het hoofd bieden, en wordt er minder weggegooid.

 

Publicaties