Project

Veerkracht en adaptief vermogen van natuur

Het natuurbeleid heeft met relatief vaststaande instandhoudingsdoelen een statisch karakter gekregen, maar natuur is per definitie dynamisch. Daarnaast staat het natuurbeleid niet los van het sociaaleconomische systeem, maar is ermee verbonden in een dynamische, wederkerige relatie. In dit onderzoek zijn we op zoek naar tools die het natuurbeleid integraal beoordelen.

De hoofdvraag is er op gericht meer zicht te krijgen op hoe concepten als veerkracht (robuustheid, adaptief vermogen en mogelijkheid tot transformatie) in de praktijk kunnen worden gebracht bij het evalueren van het natuurbeleid. Daarbij gaat het niet alleen om veerkrachtige en dynamische natuur, maar ook om veerkrachtige sociaal-ecologische netwerken. Natuur wordt dan niet meer als afzonderlijk beschouwd maar met de mens verbonden in een dynamische, wederkerige relatie.

Doel van dit project

De doelstelling van het project is om wetenschappelijke concepten met betrekking tot meervoudige mensenwensen en de wederkerige relatie tussen maatschappelijk, economische en ecologische systemen toepasbaar te maken voor studies als de Natuurverkenningen.

Als eerste stap zullen in 2019 bestaande wetenschappelijke inzichten in concepten als veerkracht, adaptief vermogen en mogelijkheden tot transformatie van Sociaal Ecologische Systemen (SES) en meervoudige doelformuleringen (zoals SDGs) vertaald worden in beleidsrelevante kennis door een eerste toepassing uit te voeren. Tools voor het in beeld brengen van veerkracht (Rosetta-stone, stresstest en ESD-cascade) worden getest en toegepast op de toekomstige scenarios van de Natuurverkenningen met experts vanuit verschillende domeinen (landschapsarchitecten, juristen, sociologen, bestuurskundigen, ecologen, economen,).

Publicaties