Project

Veerkracht

In dit project gaan we onderzoeken hoe de wederkerige afhankelijkheid van mens en natuur de basis kan zijn voor toekomstig natuurbeleid in Nederland. We willen daarbij het concept Veerkracht gebruiken. Veerkracht wordt gekenmerkt door robuustheid, aanpassingsvermogen, en transformeerbaarheid als mogelijke reactie op verandering, stress of verstoring. Verschillende domeinen (ecologisch/fysisch, sociaal, bestuurlijk, economisch, technologisch) kunnen gekarakteriseerd worden op hun robuustheid, aanpassingsvermogen en transformeerbaarheid voor domeineigen veranderingen, stressoren, en verstoringen.

Het onderzoek is nog in een verkennende fase. Er zijn op conceptueel niveau al veel onderzoeksresultaten (zie ook het zojuist afgeronde KB-thema Resilience), maar de vertaling naar toepassing voor evaluaties en verkenningen van het natuurbeleid ligt nog niet voor de hand. Dit project is bedoeld om snel de kansrijke en minder kansrijke opties in beeld te krijgen. Aan het eind van het jaar hopen we hierin een keuze te kunnen hebben gemaakt, zodat we in 2020 gericht kunnen investeren en nieuwe methoden voor evaluatie en verkenning van het natuurbeleid.

Publicaties